Iklan Billboard 970x250

Nhận xét về con rể..

Nhận xét về con rể..

Này, chàng rể mới của bà thế nào?
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết
đánh bạc!
- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy
chứ?
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó
không biết đánh bạc nhưng cứ đâm
đầu vào chơi.

SHARE
Đăng ký cập nhật qua Email

Related Posts

Đăng nhận xét

Iklan Tengah Post