Iklan Billboard 970x250

Ngộ game

Ngộ game

Ôi trời! Cái bọn dở hơi?
Mình đã không thích cứ mời chơi game
Gia đình cũng chẳng ấm êm
Bởi vì lũ trẻ học thêm tối ngày.
Nhưng chúng chẳng học điều hay
Xin tiền bố mẹ tối cày hep lai
Nghĩ về tuổi trẻ ngày mai
Cai nghiện còn được game cai thế nào.
Thân hình lại cứ hao gầy
Đi học muốn đánh cả thầy lẫn cô
Giống như một lũ côn đồ
Bởi vì muốn giống giang hồ trong game.
Chơi ngày chúng lại chơi đêm
In tơ+ quán nét mở thêm càng nhiều
Xin khuyên lũ trẻ điều lành
Game không bỏ sớm là thành siêu nhân

SHARE
Đăng ký cập nhật qua Email

Related Posts

Đăng nhận xét

Iklan Tengah Post