Đi thẩm mỹ vi phây

Của em nó nhỏ quá à
Bác bơm một phát to ra xem nào
Lại nâng một chút để cao
Hút đi mỡ bụng tiêm vào được không.
Phải nhồi thêm nữa vào mông
Để cho phần hậu nó phồng mới ngon
Thực lòng em muốn mặt tròn
Mũi cao má một lúm con đồng tiền.
Phải xinh giống một cô tiên
Bởi vì em đã trót nghiền vào phây
Ảnh đăng từ bữa đến rầy
Lượng lai ít quá giờ đây bơm vào.
Ý anh bác sỹ làm sao
Tiền nong khỏi nói dù cao cũng chiều
Miễn là hàng họ phì nhiêu
Đăng sì ta tút có nhiều bạn lai.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn